Ovocnářství Zdeněk Loukota

slide
slide
slide
slide
slide

Obec Ujčov leží v údolí řeky Svratky, asi 40 km severozápadně od Brna, na úpatí Českomoravské vrchoviny. V její místní části Kasany se nachází moštárna, kde se zpracovává ovoce z přilehlého sadu, ale i blízkého okolí. Dle ujčovské kroniky bylo v této části obce již počátkem 20. století velmi rozvinuté ovocnářství a tato tradice přetrvává dodnes.

Nezměnil se ani způsob pěstování ovoce. Stále zde naleznete staré odrůdy jabloní pěstované na vysokokmenech. Co se změnilo jsou stroje na zpracování jablek. Starý dřevěný drtič a lis nahradily nové nerezové a přibyl paster pro šetrnou konzervaci vylisované šťávy. Jelikož se jedná o malou moštárnu, náš mošt si můžete nakoupit přímo ze dvora, na farmářských trzích a v některých vybraných prodejnách.

Naše rodina

Naše rodina hospodaří v sadě o rozloze 2 ha. Pěstujeme hlavně jabloně, dále švestky, třešně a hrušně. Všechny tyto druhy jsou pěstovány na semenných podnožích ve vysokokmenných tvarech. Tento způsob pěstování ovoce sahá až do daleké minulosti a stejně jako tehdy, ani dnes nevyžaduje chemické ošetření stromů. To byl jeden z důvodů, proč jsme sad v roce 2008 vložili do režimu ekologického zemědělství.

V roce 2010 jsme vybudovali malou, ale moderní moštárnu, a začali ovoce zpracovávat.

Prolétněte se naším sadem a moštárnou na videu!